ABSTRACT
RULES

 

15.02.2022 Bildiri Başvuruları için son tarih
19.02.2022 Başvuru sonuçlarının iletilmesi
01.03.2022 Bildirilerin basıma uygun olarak iletilmesi için son tarih

 

Genel Kurallar

SBT 2022’ye sualtıyla ilgili arkeoloji, oşinografi, hidrobiyoloji, limnoloji, ekoloji, biyomedikal, kurtarma teknolojisi, dalgıç eğitimi, istatistik, jeoloji, fizyoloji ve tıp gibi alanlardan bildiriler kabul edilecektir. Değerlendirmeye alınacak bildirilerde özgünlük ilk aranacak koşuldur. Gönderilecek bildiriler hakkındaki eleştiri ve yönlendirmeler bilimsel danışma kurulunun konuyla ilgili üyesi tarafından yapılacaktır.

Bildiri Başvuruları sbt2022.diveusat.com web sayfasında bulunan “Bildiri Başvurusu” formu kullanılarak iletilecektir. Bildiride yapılacak ekleme, çıkarma gibi düzenlemeler ve iletişim için sbt2022@diveusat.com mail adresi kullanılacaktır.

Hazırlanacak bildiri metinleri Microsoft Word kullanılarak .doc ya da .docx formatında hazırlanmalıdır. Bildiride yer alacak resim, grafik ve fotoğrafların yüksek çözünürlükte olması, bildiri metni içerisinde yer alması ve ayrıca bağımsız dosyalar olarak (.jpeg, .jpg, ya da .png formatında) yollanması gerekmektedir. Bildiriler, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır. Bildiri içereceği fotoğraf, şekil, görseller ile birlikte maksimum 10 sayfa olmalıdır. Hazırlanan bildiri dosyası başında SBT2022 ibaresini, ardından Sunum sahibinin Ad ve Soyad bilgisini içerecek şekilde rneğin; SBT2022_Ad_Soyad.docx) kaydedilmelidir.

 

Yazım Kuralları

Bildiri ve/veya özetin tamamı Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalıdır.

Sayfa sınırları, üstten 3.0 cm, alttan 2.5 cm, sağdan 2.5 cm ve soldan 2.5 cm olarak düzenlenmelidir.

Bildiri başlığı; tümü büyük harf olacak şekilde 14 punto, kalın ve ortalanarak yazılmalıdır.

Yazar adı ve kurum bilgileri; yazar adları başlığın altına bir satır boşluk bırakılarak, 12 punto ve normal koyulukta tek satır aralığı ile, yazarın adının ilk harfi, soyadının tamamı büyük harflerle, kurum bilgileri yazar ad(lar)ının altında bir satır boşluk bırakılarak 10 punto ve normal koyulukta tek satır aralığı ile ortalayarak yazılmalıdır.

Özet, 11 punto ve normal koyulukta tek satır aralığı ile 300 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta yazılmalıdır.

Tam metin, 12 punto ve normal koyulukta, paragraf başı girintisi kullanılmadan ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Bildiri yabancı sözcük içeriyor ise 12 punto büyüklüğünde, yatık (italik) ve parantez içinde “Türkçe” açıklaması yer alacak şekilde yazılmalıdır.

Giriş gibi ana bölüm başlıkları 12 punto ve kalın yazı tipinde yazılmalı, ana başlıklarda her harf, alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Tüm başlıklardan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Resim, şekil, tablo ve grafikler ilk gönderimde metnin içinde ve altta 10 punto yazılmış açıklamaları yer alacak biçimde, ortalanmış olmalıdır.

Kabul edilen bildirilerdeki resim ve şekiller daha yüksek çözünürlükte yazardan tekrar istenebilecektir.

Kaynaklar aşağıda belirtildiği biçimde ve büyüklükleri 10 punto ile yazılmalıdır. Kaynaklar bildiride geçtiği sıraya göre numaralanmalı ve metin içerisinde parantez içinde gösterilmelidir.

Yararlanılan eser bir makale ise;

  1. Albayrak S, Balkis H, Zenetos A, Kubanç C. Ecological quality status of coastal benthic ecosystems in the Sea of Marmara. Marine Pollution Bulletin 2006;52(7):790-799

Bildiri ise;

  1. 2. Erten D, Yaciner AC. Establishing Board of Registration for Engineers in Turkey, ITU-IAHS International Conference on the Kocaeli Eartquake 17 August 1999, Istanbul, Proceedings, 1999 pp:4-8

Kitap ise;

  1. 3. Kocabaş U. The ‘Old Ships’ of the ‘New Gate’ Yenikapı’nın Eski Gemileri 1. ISBN: 9789758072163. Ege Yayınları, İstanbul, 2008 pp: 150-60

Tez ise;

  1. 4. Kurt AE. Hiperbarik hava kullanan işletmelerin solunabilir hava saflık değerlerinin ölçülmesi. Uzmanlık Tezi, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, 2007.

Elektronik yayın ise;

  1. 5. C. Milli Eğitim Bakanlığı. Fitoplankton kültürü. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/denizcilik/moduller/fitoplankton_kulturu.pdf, 2008, Erişim 26.03.2012

şeklinde yazılmalıdır.

Word dosyası olarak indirmek için;

SBT 2022 Bildiri Yazım ve Başvuru Kuralları

en_USEnglish